Termowizja naziemna

Intensywny rozwój technologii termowizyjnej wykorzystywanej w diagnostyce i ocenie efektywności energetycznej stworzył możliwość stwierdzania anomalii temperaturowych badanych obiektów. Anomalie te generują koszty związane z utratą energii lub świadczą o występowaniu czynników, które w przyszłości mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.

Dzięki zastosowaniu termowizji szybko wskażemy miejsca utraty ciepła (nieszczelności sieci wodociągowej, awarie ogrzewania podłogowego lub centralnego). Sprawdzimy temperaturę całego budynku, zlokalizujemy występowanie mostków cieplnych.

Bezinwazyjność oraz łatwość dotarcia do badanych miejsc za pomocą kamery termowizyjnej obsługiwanej z ziemi lub powietrza (termowizja dronem), ma zastosowanie w wielu branżach przy wykonywaniu audytu energetycznego.

Cena ustalana jest indywidualnie i zależy od długości i zakresu prac operatora od 500zł.

Usługi AUENER w budownictwie 

Wykonujemy kompleksowe badania termowizyjne po to by:

 • wskazać ewentualne wady wykonawcze przed sprzedażą , zakupem mieszkania czy domu
 • wykryć miejsca zawilgoceń w budynku czy błędy w izolacji cieplnej
 • ocenić stan osadzenia drzwi, okien, balkonów
 • zlokalizować nieszczelności w przewodach kominowych
 • sprawdzić sprawność urządzeń grzewczych gospodarstwa domowego
 • wykryć punkty przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych
 • wykryć, który z paneli słonecznych przestał działać
 • wykryć miejsca usterek maszyn

Współpracujemy z firmami ciepłowniczymi, elektrociepłowniami, wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi a nasz sprzęt termowizyjny ma za zadanie:

 • zdiagnozować naziemne i podziemne sieci ciepłownicze
 • zlokalizować podziemne sieci ciepłownicze
 • skontrolować węzły ciepłownicze

Termowizja w energetyce

AUENER jest w stanie w sposób bezinwazyjny i całkowicie bezpieczny:

 • zbadać stan urządzeń elektrycznych – stacji rozdzielczych, złączy elektrycznych, transformatorów, zacisków prądowych czy torów prądowych bezpieczników
 • określić miejsca przegrzania przewodów elektrycznych

Badania termowizyjne doskonale nadają się do okresowej, przeciwpożarowej kontroli sieci elektrycznej i elektroenergetycznej. Dzięki nim zdiagnozujemy:

 • awarie instalacji elektrycznej
 • stan kabli i przewodów oraz ich ewentualne pęknięcia
 • miejsca przegrzania instalacji elektrycznej
 • stan generatorów, transformatorów, linii energetycznych wysokiego i niskiego napięcia
 • poprawność działania wyłączników mocy, odłączników
 • usterki prac rozdzielni elektrycznych
 • stan podłączenia podzespołów fotowoltaicznych

Kierowco, masz problem z autem, a chcesz, aby Twoja rodzina była bezpieczna?

Zadzwoń do nas, abyśmy przy pomocy najnowocześniejszych kamer termowizyjnych wykonali diagnostykę Twojego pojazdu. Kamery pozwolą nam:

 • zbadać stan układu hamulcowego i wydajność układu chłodzenia
 • wykryć awarie w pracy silnika i jego osprzętu
 • zlokalizować miejsca przegrzewania się instalacji elektrycznej

W informatyce skontrolujemy i ocenimy, jak odprowadzane jest nagrzane powietrze z serwerowni.

Lokalizacja gryzoni i insektów bez demolki? Jest to możliwe dzięki AUENER!

Za pomocą kamery termowizyjnej zlokalizujemy występowanie gryzoni i insektów gnieżdżących się w trudno dostępnych miejscach w budynku. Dzięki szybkiej reakcji zapobiegniemy ich rozprzestrzenianiu się i wyeliminujemy zagrożenie związane z chorobami przenoszonymi przez tych niechcianych domowników.

Usługi AUENER mają w przemyśle bardzo szerokie zastosowanie.

Innowacyjna technologia termowizyjna wykorzystywana jest przy:

 • zbieraniu informacji dla działów technologicznych, projektowych, badań i rozwoju
 • pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i produkcji
 • kontroli pracy maszyn, agregatów, linii technologicznych
 • monitorowaniu pracy silników, turbin, przekładni, pomp, generatorów
 • wykrywaniu zagrożenia samozapłonem
 • wskazaniu wadliwie działających urządzeń, przegrzewania się panewek i łożysk
 • testowaniu szczelności w chłodniach i pomieszczeniach klimatyzowanych

Termowizja weterynaryjna zwierząt


W diagnostyce oraz profilaktyce weterynaryjnej termowizja wskazuje różnice temperatury między zdrowymi i chorymi rejonami ciała. Ten bezinwazyjny i bezstresowy dla zwierząt sposób badania pozwala m.in.:

 • wskazać miejsce zapalne w tkankach miękkich u zwierząt
 • zdiagnozować narządy ruchu (uszkodzenia mięśni, ścięgien, wiązadeł)
 • sprawdzić dopasowanie siodła (w stadninach)
 • u zwierząt pracujących lub starszych, a także u zwierząt gospodarskich monitorować stan zdrowia

Termowizja dronem

Technologia bezprzewodowej transmisji wideo (obrazy termowizyjne) zainstalowana na urządzeniu, jakim jest dron, daje możliwość kontroli energetycznej różnych obiektów. Jest ona wykorzystywana przy inspekcji sieci energetycznych i ciepłowniczych, ocenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych, bloków oraz biurowców, pomiarach jakości powietrza, inspekcji kominów przemysłowych, szklarni, dużych maszyn oraz masztów GSM. Poniżej opisujemy szczegółowo najczęściej wykonywane przez AUENER usługi za pomocą drona.

Cena zależy od czasu i zakresu pracy, od 1000zł.

Inspekcje lotnicze z drona - termowizja z drona

Aby wykonać zdjęcia lub nagrać materiał video z lotu ptaka, nie musisz wynajmować samolotu czy śmigłowca. AUENER, dzięki wykorzystaniu drona z kamerą termowizyjną, gwarantuje szybkość i mobilność systemu, zdolność do szybkiej analizy zebranych danych, ograniczenie czasu i kosztów do niezbędnego minimum. Nasza technologia pozwala na:

 • monitoring dużych obszarów
 • monitoring miejsc trudnodostępnych
 • inspekcję maszyn wielkogabarytowych
 • inspekcję systemów fotowoltaicznych
 • kontrolę elektrowni wiatrowych
 • inspekcję rurociągów
 • monitoring trakcji kolejowej
 • inspekcję dróg, autostrad

AUENER w leśnictwie

Dzięki termowizji z drona możemy przeprowadzić:

 • inspekcję upraw leśnych
 • monitoring migracji zwierząt
 • inspekcje po pożarach
 • inwentaryzację zwierząt
 • monitorowanie dróg leśnych, nielegalnego wyrębu drzew, składowania śmieci
 • ocenić ryzyko zagrożenia pożarem

W rolnictwie

Dzięki wykorzystaniu technologii termowizyjnej z drona, AUENER może:

 • stworzyć widok upraw oraz monitorować stan pól i łąk
 • ocenić jakość plonów i wykryć szkodniki
 • zbadać stan urządzeń nawadniających
 • zobrazować czy uprawa jest nawadniana równomiernie
 • zlokalizować nisze termiczne w sadach powodujące wymarzanie roślin

Termowizja przeciwpożarowa

Technologia termowizji z drona daje szansę zdiagnozowania zagrożeń powstających w miejscach trudno dostępnych lub niewidocznych przy badaniu z małej odległości. Można ją uznać, za swojego, rodzaju system wczesnego ostrzegania stanowiący ochronę przed stratami spowodowanymi pożarem. Termowizja z drona pozwala m.in.:

 • wesprzeć akcję ratowniczą podczas lokalizowania punktów zapalnych w lasach
 • monitorować wysypiska węgla, biomasy, siarki, opon i innych surowców składowanych na hałdach