Audyt Energetyczny

zalecany dokument w programie "Czyste Powietrze" oraz w uldze termomodernizacyjnej!

Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku ma na celu: odnalezienie miejsc utraty energii cieplnej, przygotowanie strategii przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, optymalizację nakładów na termomodernizację i oszacowanie okresu zwrotu z inwestycji. Wynikiem przeprowadzonej oceny energetycznej będzie wskazanie właścicielowi budynku energooszczędnej metody ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz cieplna analiza przegród budowlanych. 

Zakończenie prac nad audytem finalizuje dokument regulowany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU.

Audyt energetyczny określa różnicę zapotrzebowania energetycznego budynku przed termomodernizacją i po niej, jest pomocny przy uzyskaniu dofinansowania.

Czas pracy nad audytem zależy od kompletności dokumentacji i złożoności budynku,ok 7 dni roboczych.

Cena ustalana jest indywidualnie i warunkuje ją ilość zmian termomodernizacyjnych, kompletności dokumentacji i złożoności budynku, od 1600zł.

Audyt jest kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze (dofinansowany w kwocie 1200zł)

oraz w Uldze Termomodernizacyjnej.

   Niezbędne dane do przeprowadzenia audytu:

 • projekt budowlany: opis( powierzchnia, kubatura budynku, struktury ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłogi na gruncie, stropu, dachu itd.) oraz rzuty i przekroje budynku
 • C.O i C.W.U: źródło, rodzaj instalacji i regulacji
 • oświetlenie ( dla budynków użyteczności publicznej): źródło, rodzaj instalacji i regulacji
 • planowane zmiany termomodernizacyjne i ich koszty

AUENER wykonuje

Audyty Energetyczne 

wymagane w projektach finansowanych przez:

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Fundusze Unii Europejskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego,
Bank Ochrony Środowiska,
 Program Czyste Powietrze

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Certyfikat oceniający zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystaną przy ogrzewaniu, wentylacji, klimatyzacji, oświetleniu oraz produkcji ciepłej wody, określający efektywność zastosowanych rozwiązań. Dokument ten stanowi nieodłączny punkt dokumentacji technicznej budynku a wyliczony w nim wskaźnik zintegrowanej charakterystyki energetycznej EP, wpisuje dany budynek do odpowiedniej klasy energetycznej.

Dz. U. 2014 poz. 1200 U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. wynajmowanego.

2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracjipublicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku. 

Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 1. świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 2. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

        4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

       6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 

Niezbędne dane do wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku\ lokalu:

- projekt budowlany: opis( powierzchnia, kubatura budynku/lokalu, struktury przegród budowlanych: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłogi na gruncie, stropu, dachu itd.) a także rzuty i przekroje budynku/ lokalu  z wymiarami,

- wymiary i rodzaj okien i drzwi zewnętrznych lub Uw, Ud,

- rok budowy,

- C.O i C.W.U: źródło, rodzaj instalacji i regulacji,

- oświetlenie (tylko dla budynków użyteczności publicznej): rodzaj instalacji i regulacji, źródło zasilania.

 

Wykonujemy także obliczenia na podstawie zużycia energii na potrzeby C.O i C.W.U z ostatnich 3 lat.

Cena i czas pracy zależy od kompletności dokumentacji i złożonośi architektonicznej budynku, od 500zł.

AUENER opracowuje świadectwa charakterystyki energetycznej dla:

 • budynków prywatnych (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
 • budynków sprzedawanych, wynajmowanych, remontowanych
 • budynków użyteczności publicznej: samorządów, urzędów, szkół, itp.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę budynku. Charakterystykę wykonuje się dla nowo projektowanego budynku lub jego przebudowywanej części. Dokument jest elementem projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.).

 • 0
  Liczba wykonanych usług
 • 0 m2
  Powierzchnia przebadanych budynków
 • 0m3
  Kubatura przebadanych budynków

OZC i Analiza cieplno-wilgotnościowa

OZC- Obliczenie Zapotrzebowania Cieplnego określa ilość niezbędnej energii dla budynku na potrzeby wytworzenia ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Wyliczenia są niezbędne do prawidłowego doboru urządzeń cieplnych dla budynku np. pompy ciepła itd. Wykonywana jest na podstawie dokumentacji architektonicznej.

Niezbędne dane do przeprowadzenia OZC:

- projekt budowlany: opis( powierzchni, kubatury budynku, struktury ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłogi na gruncie, stropu, dachu itd.) a także rzuty i przekroje budynku,

- C.O i C.W.U: źródło, rodzaj instalacji i regulacji,

- oświetlenie (tylko dla budynków użyteczności publicznej): rodzaj instalacji i regulacji, źródło zasilania.

Czas pracy i cena zależy od kompletnosci dokumentacji i złożoności architektonicznej budynku i ustalana jest indywidualnie, od 600zł.

 

Analiza cieplno-wilgotnościowa służy do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R, współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej dla przegród. Dzięki tej analizie można zapobiegać zawilgoceniom powstałym w ścianach lub innych przegrodach budowlanych, eliminując powstawanie grzybów i pleśni w budynku. Cena: 200zł za 1 przegrodę budowlaną.